1402\02\04 07:46:05


توصیه های محیط زیستی به دهیاران. پسماند سوزی ممنوع است

بیرجند-مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: مدیریت پسماند، کاهش مصرف پلاستیک، جلوگیری از پسماند سوزی از جمله موارد اولویت دار در یک گردشگری محیط زیست دوستانه در روستاها است.

اسدالله حاتمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهار فصل گردشگری در طبیعت و آرامش بخشی به روح و جان در دل دشت‌های سرسبز و در کنار صدای زیبای آب جویبارها است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در صورت بی توجهی به مسائل زیست محیطی این گردشگری به زیان طبیعت تمام می‌شود، بیان کرد: با توجه به اینکه گردشگری در طبیعت بیشتر در روستاها انجام می‌شود یک سری توصیه‌ها به دهیاران پرتلاش و عموم مردم داریم. برنامه ریزی برای مدیریت پسماند در روستا حاتمی داد: موضوع مدیریت پسماند و کاهش مصرف پلاستیک از مهمترین اولویت‌هایی است که گردشگران عزیز باید مد نظر قرار دهند و دهیاران نیز در این زمینه برنامه ریزی لازم را داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، وظایف مشخصی برای هر یک از دستگاه‌های مرتبط از جمله دهیاران در زمینه مدیریت پسماند تعریف شده است، گفت: اگر این وظایف به درستی اجرا شود، بی شک مشکل مدیریت پسماند مرتفع می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با استناد به ماده ۱۰ اساس نامه دهیاری‌ها بیان کرد: طبق این اساس نامه اولین وظیفه دهیاری بهبود وضع زیست محیطی یک روستا است که البته نظارت بر حسن اجرای آن برعهده بخشدار است. مسئولیت قانونی دهیاری‌ها حاتمی با تأکید بر اینکه طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه، در خارج از حوزه شهر و روستا به عهده بخشداری و در روستا با دهیاری است، گفت: البته برابر بند ج ماده ۲ همان قانون بخشدار و دهیار در حوزه مربوطه خود مدیریت اجرایی مسؤول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها را بر عهده دارند. وی با اشاره به اینکه طبق قانون پسماند سوزی ممنوع است، یادآور شد: با توجه موارد زیست محیطی و طبق ماده ۱۹ قانون حفاظت از خاک در زمینه ممنوع بودن رها سازی و دپوی پسماند در محل غیرمجاز باید اقدامات لازم در حوزه مدیریت پسماند انجام شود..

.


بازنشر از : مهر

اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی

حفاظت از محیط زیست

گردشگری