1401\05\22 16:51:04


رسانه‌ها نقش مهمی در کاهش و کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در کاهش و کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان حسینی ظهر پنجشنبه به مناسبت روز خبرنگار در محل دفتر خبرگزاری مهر، به نقش رسانه‌ها در روند ماموریت‌های بهزیستی اشاره کرد و گفت: آگاه سازی از مهمترین سیاست‌های بهزیستی استان است.

وی اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهم و تاثیرگذاری در کاهش و کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی دارندږ مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با اشاره به اینکه آگاه سازی عمومی و آموزش‌های همگانی بهزیستی از طریق رسانه‌ها انجام می‌گیرد، گفت: رسانه‌ها بخشی از شرکای اجتماعی بهزیستی هستند. حسینی تاکید کرد: بهزیستی سازمانی است که شرح وظایف و ماموریت‌های مهم و زیادی دارد و در این راستا رسانه‌ها با هم افزایی با بهزیستی و نشان دادن خدمات از طریق بهزیست تواند رسالت خود را ایفا کنند. وی گفت: در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی و امورات مربوط به معلولین باید رسانه‌ها سازمان بهزیستی را همراهی و کمک کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: در این راستا خبرگزاری مهر جزو رسانه‌هایی است که در اطلاع رسانی خدمات بهزیستی عملکرد بسیار خوبی دارد.. .


بازنشر از : مهر

اداره کل بهزیستی زنجان

اصحاب رسانه

سلمان حسینی