1401\05\22 16:54:05


رنگ آبی کرونایی از نقشه فارس حذف شد

شیراز - سه شهرستان فارس همچنان در وضع بسیار پرخطر شیوع کرونا و در لیست قرمز قرار دارند و دیگر شهرستان های فارس نارنجی یا زرد هستند و هیچ شهرستان فارس آبی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین رنگ بندی‌های کرونایی در استان فارس، شهرستان‌های گراش و سرچهان در وضعیت قرمز «خیلی پر خطر» و دوازده شهرستان نیز در وضعیت نارنجی «پر خطر» قرار گرفته اند.

شهرستان‌های آباده، اقلید، خرم بید، خرامه، سروستان، استهبان، ممسنی، جهرم، جویم، خنج، اوز و لار در وضعیت نارنجی هستند. همچنین شهرستان خفر که در وضعیت آبی قرار داشت نیز زرد شد. سایر شهرستان‌های فارس در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند..

.


بازنشر از : مهر

ویروس کرونا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیوع کرونا