1401\05\22 16:40:06


سالانه حدود ۲۰۰ فقره عرصه برای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی می‌شود

اصفهان- معاون اداره استعدادیابی اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: سالانه به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ فقره عرصه در استان برای فعالیت‌های مختلف تولیدی و خدماتی شناسایی می‌شود.

علی نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیرو منویّات رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی رتبه کشور و در مسیر استعدادیابی اراضی در استان سالانه به طور متوسط حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ فقره تخصیص عرصه با مساحت میانگین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هکتار برای فعالیت‌های مختلف تولیدی-خدماتی شناسایی و تأیید می‌شود.

وی افزود: این فرآیند قانونی مبتنی بر ضوابط فنی و معیارهای ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که مسیر تغییر کاربری اراضی ملی را مبتنی بر اصول شناخته شده علمی با مد نظر قرار دادن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تخصیص عرصه و هموار سازی مسیر تولید و اشتغال میسر می‌کند. معاون اداره استعدادیابی اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: برابر ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی همه وظایف و اختیارات واگذاری اراضی ملی شده و دولتی جهت اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سلب و به سازمان امور اراضی محول و موضوع شناسایی، استعدادیابی، تعیین کاربری، تخصیص و بهره برداری از اراضی مذکور با هدف استفاده بهینه از سرزمین، حفظ تعادل اکولوژیک و توسعه پایدار به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واگذار شده است. وی اضافه کرد: در همین رابطه متقاضیان دریافت اراضی ملی شده و دولتی به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه و بعد از تهیه نقشه مختصاتی پرونده مربوطه به منظور استعدادیابی اراضی مورد درخواست به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع می‌شود..

.


بازنشر از : مهر

اداره کل منابع طبیعی اصفهان

اراضی ملی

پروانه بهره برداری صنعتی