1402\10\11 03:23:19


شرط عجیب بنزما برای بازگشت به عربستان

ستاره فرانسوی الاتحاد برای بازگشت به این تیم سران باشگاه را موظف به خرید بازیکن کرد.

بازگشت بنزما به الاتحاد مشروط شد.

محمد العمیری خبرنگار عربستانی گزارش داد که ستاره فرانسوی به سران باشگاه سعودی اطلاع داده که یا بازیکنان جدید خریداری می‌شود یا او به تیم بازنمی‌گردد.

کریم بنزما 2 روز گذشته پس از اینکه مورد انتقاد هواداران نیز قرار گرفت در تمرین الاتحاد شرکت نکرد و همین باعث شد تا از لیست تیم کنار گذاشته شود.

محمد العمیری گزارش داده که بنزما پیش از ترک باشگاه الاتحاد از سران این تیم خواسته تا بازیکنان جدید باید خریداری شوند و شرایط فنی تیم بهبود پیدا کند تا او به تیم بازگردد.

. .


بازنشر از : منبع: فارس