1402\01\09 07:09:05


شناسایی و دستگیری ضاربان حادثه پارک زنبق در دستور کار

همدان- دادستان همدان دستور سریع و صریح برای شناسایی و دستگیری ضاربان حادثه پارک زنبق داد.

‌ حسن خانجانی موقر اظهار کرد: عصر هشتم فروردین ماه به دنبال هنجارشکنی دو خانم در پارک زنبق و تذکر یکی از امران به معروف به آنان، همسران این دو خانم فرد مذکور را مورد ضرب و شتم قرار داده و او را مجروح می‌کنند.

وی درباره این حادثه که منجر به مجروح شدن یک جوان آمر به معروف و ناهی از منکر شده بود، گفت: همان عصر بررسی‌های اولیه انجام و دستور شناسایی و دستگیری ضاربین صادر شد. دادستان همدان عنوان کرد: در تلاش هستیم به سرعت ضاربین دستگیر شوند.. .


بازنشر از : مهر

حسن خانجانی موقر

همدان

امر به معروف و نهي از منكر