1402\10\11 00:15:31


شهادت یک مأمور پلیس در کرمانشاه قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند

در درگیری قاچاقچیان موادمخدر با پلیس کرمانشاه «سرهنگ شهریار بابایی» حین تعقیب و گریز مجروح و به شهادت رسید و عاملان حادثه بازداشت شدند.

در درگیری قاچاقچیان مواد مخدر با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه سرهنگ شهریار بابایی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

با اعلام خبر شهروندان مبنی بر انتقال مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر در محور هرسین به کرمانشاه مأموران عملیات ویژه پلیس بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شده که قاچاقچیان پس از مشاهده مأمورین متواری شدند.

در این عملیات پلیسی که منجر به تعقیب و گریز قاچاقچیان شد، مأموران موفق به دستگیری قاچاقچیان شدند اما سرهنگ شهریار بابایی حین تعقیب و گریز قاچاقچیان مجروح شده و متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

.

.


بازنشر از : منبع: مهر