1401\05\22 16:51:05


مجید ناصحی مقدم رئیس شورای شهر زنجان شد

زنجان-مجید ناصحی مقدم با ۹ رای اعضای شورای شهر زنجان رئیس این شورا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر زنجان که عصر روز چهارشنبه برگزار شد.

ریاست شورا، نایب رئیسی، منشی اول و دوم هر کدام یک کاندیدا داشتند. در این انتخابات مجید ناصحی مقدم با ۹ رای رئیس شورا، حجت الاسلام محمد کاظم مجتهدی با ۹ رای نایب رئیس، سعید نجفی با ۷ رای  به عنوان منشی اول و مهدی طائب با ۹ رای به عنوان منشی دوم انتخاب شدند. شورای شهر زنجان ۹ عضو دارد که طی هفته گذشته بعد از برگزاری دو جلسه و نرسیدن اعضا به اجماع برای انتخاب هیئت رئیسه، جلسه از رسمیت افتاده بود..

.


بازنشر از : مهر

شورای شهر زنجان

انتخابات شورای شهر و روستا

شورای شهر