1402\01\08 13:59:21


ممنوعیت کشت شالی در شعاع یک کیلومتری چاه‌های آب شرب گلستان

گرگان- استاندار گلستان با اشاره به ضرورت صیانت از سفره های آب زیر زمینی، گفت: کشت شالی در شعاع یک کیلومتری چاه‌های آب شرب گلستان ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه بعدازظهر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت تنش آبی گلستان اظهار کرد: به کشاورزانی که به جای شالی کشت جایگزین انجام می‌دهند و نسبت به هوشمند کردن چاه‌های آب اقدام می‌کنند تسهیلات و بسته‌های حمایتی اعطا خواهد شد.

استاندار گلستان افزود: سفره‌های زیرزمینی آب رو به کاهش است و باید به سمت مدیریت صحیح مصرف آب پیش برویم. وی تاکید کرد که اداره آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای گلستان مکلف هستند اقدام مؤثر و جدی در فرهنگ سازی کاهش مصرف آب انجام دهند. زنگانه گفت: آب منطقه‌ای گلستان با هماهنگی دستگاه قضائی و انتظامی نسبت به پلمب سریع چاه‌های غیرمجاز در اطراف چاه‌های آب شرب و نصب کنتور و هوشمندسازی چاه‌های مجاز اقدام کند.

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت صیانت از سفره‌های آب زیر زمینی گفت: کشت شالی در شعاع یک کیلومتری چاه‌های آب شرب گلستان ممنوع است.. .


بازنشر از : مهر

آب منطقه ای گلستان

آب و فاضلاب شهری

گرگان

گلستان