1402\01\08 07:58:05


هوای مشهد سالم است

مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۵۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز هشتم فروردین ماه با ثبت شاخص ۵۹ در وضعیت هوای قابل قبول قرار دارد.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۵۶ نیز نشان از کیفیت هوای قابل قبول در شهر مشهد مقدس را دارد. کیفیت هوا در مناطق خیام جنوبی، تقی آباد، رسالت و نخریسی در شرایط پاک قرار دارد. همچنین شاخص کیفیت هوا در سایر ۱۹ ایستگاه دارای سنجش هوای کلانشهر مشهد در شرایط سالم برای همه شهروندان قرار دارد.

آسمان امروز مشهد، قسمتی ابری همراه با وزش باد و در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق خواهد بود.. .


بازنشر از : مهر

هوای سالم

آلودگی هوای مشهد

مشهد