1402\01\09 07:02:18


هوای مشهد پاک است

مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۴۴ در شرایط پاک قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز نهم فروردین ماه با ثبت شاخص ۴۴ در وضعیت هوای پاک قرار دارد.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۵۱ نیز نشان از کیفیت هوای قابل قبول در شهر مشهد مقدس را دارد. کیفیت هوا در مناطق چمن، شهید آوینی و لشکر در شرایط سالم است. همچنین شاخص کیفیت هوا در سایر ۲۰ ایستگاه دارای سنجش هوای مشهد در شرایط پاک برای تنفس شهروندان قرار دارد.

آسمان امروز مشهد، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.. .


بازنشر از : مهر

هوای پاک

هوای سالم

مشهد