1402\01\08 16:54:21


پلمب ۲۱ واحد عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی در کردستان

سنندج- مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا هفتم فروردین سال جاری، ۲۱ واحد عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی در استان پلمب شدند.

کمال ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مدت ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ لغایت ۷ فروردین سال جاری با اجرای برنامه سلامت نوروزی و با هدف تشدید بازرسی‌ها در جهت تأمین سلامتی مسافرین نوروزی و مردم، بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۰ مورد بازدید توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به ثبت رسیده است.

وی افزود: طبق روال سال‌های قبل، طرح سلامت نوروزی با هدف افزایش و ارتقا سلامت مردم و مسافرین و میهمانان نوروزی به ویژه در حوزه مواد غذایی در حال انجام است. ابراهیمی با اشاره به انجام ۱۵ هزار و ۲۵۰ مورد بازرسی توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی مدت ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ لغایت هفتم فروردین سال جاری، تصریح کرد: در این بازدیدها ۲۳۹ مورد اخطاریه بهداشتی صادر شده است. وی از معرفی ۹۰ مورد از متخلفین بهداشتی به مراکز قضائی در مدت مذکور خبر داد و گفت: در این مدت با تشدید بازرسی‌ها، ۲۱ مورد از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی به دلیل رعایت نکردن آئین نامه‌ها و مقررات بهداشت محیطی پلمب شده اند.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۵ هزار و ۸۳ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف یا تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شده است.. .


بازنشر از : مهر

سنندج

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پلمب واحد صنفی