1401\05\22 16:47:02


کاهش سهم حوزه بهداشت خراسان جنوبی در اعتبارات محرومیت زدایی

بیرجند- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: با توجه به نیازهای موجود، کاهش چشمگیر اعتبار بهداشتی استان در اعتبارات محرومیت زدایی قابل توجیه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانشاهی صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: هرچند اعتبار ۶۰۳ میلیارد تومانی محرومیت زدایی استان در سال جاری، در مجموع ۶/۱۶ درصد رشد دارد اما اعتبار بخش بهداشت کاهش چشمگیری یافته که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم برای اصلاح اعتبار مورد نظر انجام خواهد شد، گفت: در زمینه اعتبارات محروم زدایی که در قالب هشت فصل ابلاغ شده و نیاز است به همه شهرستان‌ها توجه شود. جهانشاهی اضافه کرد: تحولات جمعیتی استان از سال ۱۳۳۵ تا افق ۱۴۱۵ مورد بررسی قرار گرفته و در آن همه شاخص‌های جمعیتی به خوبی مشخص شده‌اند که در قالب کتابی منتشر شده که در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی تصریح کرد: خراسان جنوبی از سال ۱۳۸۵ در فاز پنجره جمعیتی قرار گرفته که باید با برنامه‌ریزی مناسب از فرصت موجود به خوبی برای توسعه استان بهره گرفته شود..

.


بازنشر از : مهر

استانداری خراسان جنوبی

بیرجند

اعتبارات