1402\02\04 02:30:23


کری خوانی علیرضا بیرانوند برای مهدی قایدی

گل عیسی آل کثیر بیشتر از خیلی ها علیرضا بیرانوند را به وجد آورد و او را حسابی خوشحال کرد.

مهدی قایدی و علیرضا بیرانوند هم رابطه خوبی با هم داشته و هم به شدت با یکدیگر کُری دارند!

پس از گلزنی عیسی آل کثیر به استقلال، علیرضا بیرانوند گلر پرسپولیس مهدی قایدی را صدا زده و کُری ریزی برای او خواند که سر تکان دادن ستاره آبی ها را به دنبال داشت.

.

.


بازنشر از : منبع: تسنیم