1401\05\22 16:51:03


کمک‌های خیرین زنجانی به سمت بهزیستی سوق داده شود

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه کمک‌های خیرین زنجانی به سمت بهزیستی سوق داده شود، گفت: بهزیستی این استان آنچنان که باید از ظرفیت و کمک خیرین استفاده نکرده است.

سلمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان زنجان بهشت خیرین است، گفت: بهزیستی استان از ظرفیت و کمک خیرین استفاده نکرده است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در جامعه دارند، ابراز داشت: رسانه‌ها باید طوری قلم فرسایی کنند تا کمک‌های مردمی خیرین هم به سمت بهزیستی سوق داده شود. مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی در مراکز نگهداری تحت پوشش، زنان بی سرپرست و بد سرپرست و مراکز توانبخشی معلولین به کمک‌های مردم بسیار نیاز است. حسینی با بیان اینکه بهزیستی در ارائه خدمات به جامعه هدف نیاز به همراهی مردم دارد، تاکید کرد: تاکنون بهزیستی به جامعه هدف خدمات لازم را ارائه داده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه و استاندارسازی فضاهای فیزیکی از اولویت های مهم بهزیستی است، ادامه داد: ساختمان‌های بهزیستی استان زنجان مشکل آن چنانی ندارند و در حال حاضر به دنبال توسعه فضاها هستیم.. .


بازنشر از : مهر

خیرین

بهزیستی

معلولان