1402\01\12 18:08:10


کیفیت هوای البرز در وضعیت سالم قرار گرفت

کرج- شاخص کیفیت هوای البرز در وضعیت سالم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۴۱ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت سالم قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های اشتهارد، فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۳۹، ۵۵، ۱۸ و ۲۹ است که بر این مبنا کیفیت هوای فردیس در وضعیت قابل قبول و دیگر شهرستان‌های البرز در وضعیت سالم قرار گرفته است.. .


بازنشر از : مهر

مرکز پایش آلودگی هوا

حفاظت محیط زیست البرز

هوای پاک