1402\02\04 07:46:15


کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۹۶ در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز چهارم اردیبهشت ماه با ثبت شاخص ۹۶ در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۱۰۴ نیز نشان از کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در شهر مشهد مقدس را دارد. کیفیت هوای ۸ منطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده و بیشترین بار آلودگی از ایستگاه شهید کریمی با عدد شاخص ۱۵۰ به ثبت رسیده است.. .


بازنشر از : مهر

مشهد

هوای سالم

مرکز پایش آلودگی هوا

آلودگی هوای مشهد