1401\12\28 06:52:13


۲۹ هزار هکتار کلزا در گلستان کشت شد

گرگان- رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سال جاری حدود ۲۹ هزار هکتار کلزا در گلستان کشت شده و پیش بینی می شود حدود ۴۵ هزار تن دانه کلزا تولید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی موسی خانی شامگاه شنبه در اولین جلسه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا اظهارکرد: در سال جاری حدود ۲۹ هزار هکتار کلزا در استان کشت و پیش بینی می شود حدود ۴۵ هزار تن دانه کلزا تولید شود که عملیات برداشت از اواسط اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان افزود: قیمت تضمینی هر کیلو کلزا ۲۲ هزار تومان به اضافه دو هزار تومان یارانه تعیین شده است. گفتنی است در این جلسه در خصوص دائر کردن مراکز خرید و تامین نقدینگی برای پرداخت به موقع بهای محصول تاکید شد. جلسه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در شرکت غله و با حضور حسین پهلوانان، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان، علی موسی خانی، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی استان، مدیران و کارشناسان شرکت غله، نماینده استانداری و نمایندگان کارخانجات روغن کشی استان برگزار شد..

.


بازنشر از : مهر

گرگان

جهادکشاورزی گلستان

کشت کلزا

کلزا