1402\01\12 22:00:08


۳۴ واحد صنفی متخلف در کردستان پلمب شد. ۱۳۹ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند

سنندج- مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از ابتدای طرح نظارت نوروزی تاکنون ۳۴ واحد صنفی متخلف در کردستان پلمب و ۱۳۹ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

کمال ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه سلامت نوروزی با هدف تشدید بازرسی‌ها و تأمین سلامتی مسافران نوروزی و مردم در استان اجرایی شد.

وی افزود: در طول اجرای این طرح ۱۳۹ مورد از متخلفان تاکنون به مراجع قضائی معرفی شدند و ۳۴ واحد صنفی متخلف در کردستان پلمب شدند. ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۲۲ هزار بازدید توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام شد. وی افزود: در این بازدیدها ۲۹۲ مورد اخطاریه بهداشتی صادر شد و ۲۸ هزار و ۷۴۷ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف یا تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شد..

.


بازنشر از : مهر

سنندج

مواد غذایی فاسد

پلمب واحد صنفی

دانشگاه علوم پزشکی کرد