1401\12\28 06:46:18


۴۱۰۰ استاندارد شغل و شایستگی در سازمان فنی و حرفه‌ای تدوین شد

بوشهر- معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: چهار هزار و ۱۰۰ استاندارد شغل و شایستگی جدید در سازمان فنی و حرفه‌ای تدوین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین شهریور صبح یکشنبه در نشست شورای اداری آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با بیان اینکه تغییر رویکرد در ارائه آموزش‌های مهارتی به جامعه هدف الزامی است، اضافه کرد: گسترش مهارت آموزی با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، مراکز فناوری و نوآوری و استارت آپ ها در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: اهتمام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به مهارت آموزی در حیطه مشاغل نوظهور با نگاه به آینده است. وی با بیان اینکه نگاه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در استان‌ها و در دل خانواده‌ها تغییر کند، افزود: چهار هزار و ۱۰۰ استاندارد آموزش شغل و شایستگی با رویکرد دانش بنیان و مشاغل نوظهور تدوین و به روز رسانی شده و به مراکز آموزش عالی برای اجرا ابلاغ شده است. شهریور با اشاره به اینکه مهارت آموزی زمینه ساز توسعه هر صنف و صنعتی است، گفت: چهار هزار و ۸۰۰ مربی در بخش دولتی و ۱۹ هزار و ۵۰۰ مربی در بخش خصوصی در زمینه مهارت آموزی فعال هستند و نیاز به ۱۰۰ هزار مربی در کشور وجود دارد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای به اجرای طرح صلاحیت حرفه‌ای در همه بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال آینده اشاره کرد و تصریح کرد: در این راستا تعیین صلاحیت حرفه‌ای در هشت سطح و با راه اندازی مراکز سنجش و تعیین صلاحیت حرفه‌ای جدید در کشور اجرایی خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

بوشهر

فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور