1402\10\11 18:41:20


5 نفر از متهمان شبکه جعل اسناد رسمی و زمین خواری در سنندج دستگیر شدند

شبکه جعل اسناد رسمی، اوراق دولتی، کلاهبرداری و زمین خواری در سنندج منهدم شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به انهدام یک شبکه  جعل اسناد  رسمی، اوراق دولتی،  کلاهبرداری  و زمین خواری در سنندج با ورود بازرسی کل استان و دستورات قضایی صادره گفت: این شبکه با افعال مجرمانه متعددی از قبیل جعل اسناد دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع، ۱۴ قطعه از اراضی دولتی در سنندج را به ارزش بالغ بر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به نام خود و افراد وابسته انتقال داده بودند. 

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: در همین راستا در دادسرای مرکز استان کردستان پرونده قضایی تشکیل و با دستور بازپرس ویژه پرونده، ۵ نفر از متهمان مربوطه شناسایی، دستگیر و با صدور قرار تأمین روانه زندان شدند. 

وی تاکید کرد: علاوه بر این، حدود ۷ قطعه دیگر از اراضی دولتی تصرف شده شناسایی شده و توسط دادستانی مرکز استان جهت بررسی همه جانبه موضوع و پیگیری لازم به بازرسی کل استان ارجاع تا نسبت به برخورد قضایی با این موارد نیز اقدام شود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی ابعاد  فساد اداری  موصوف کماکان ادامه دارد و دستگاه قضایی استان اقدامات همه مجرمان زمین خوار را رصد کرده و با متخلفین قاطعانه برخورد می‌کند.

.

.


بازنشر از : منبع: رکنا