1402\10\11 13:26:10


خسروپناه: دانشگاهی اگر نتواند امروز به ریاضیات کوانتومی پاسخ بدهد نمی تواند در آینده به تمدن نوین اسلامی برسد

خبرگزاری دانشجو/ خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین تجلیل از برگزیدگان دانش و پژوهش سپاه با بیان اینکه دانشگاهی اگر نتواند امروز به ریاضیات کوانتومی پاسخ بدهد نمی تواند در آینده به تمدن نوین اسلامی برسد، گفت: قرار باشد حوزه ما حوزه 200 سال پیش باشد که حوزه امروز نیست؛ چنین حوزه ای نمی تواند تمدن نوین اسلامی را تحقق ببخشد. عقل نظری و عقل عملی هر دو باید روزآمد باشد.

خبرگزاری دانشجو/ خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین تجلیل از برگزیدگان دانش و پژوهش سپاه با بیان اینکه دانشگاهی اگر نتواند امروز به ریاضیات کوانتومی پاسخ بدهد نمی تواند در آینده به تمدن نوین اسلامی برسد، گفت: قرار باشد حوزه ما حوزه 200 سال پیش باشد که حوزه امروز نیست؛ چنین حوزه ای نمی تواند تمدن نوین اسلامی را تحقق ببخشد.

عقل نظری و عقل عملی هر دو باید روزآمد باشد.. .


بازنشر از : آخرین خبر