1402\10\11 16:20:30


سلاجقه: تعطیلی مدارس باید گزینه آخر باشد

برنا/ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه تعطیلی مدارس در همه جای دنیا یکی از گزینه‌های پیش رو در مواقع آلودگی هوا است گفت: اعتقاد ما این است که تعطیلی باید آخرین گزینه باشد و همه گزینه‌ها همچون رفع آلایندگی صنایع و برقراری محدودیت‌های ترافیکی اتفاق بیفتد و عبور و مرور وساط نقلیه کاهش یافته و ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی فعال شود.  علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه آلودگی در شهر‌هایی کم جمعیتی، چون خوی آذربایجان غربی و استان یزد که در میان کویر مرکزی کشور قرار دارد قابل تامل است، گفت: بارگذاری صنعتی به میزانی است که در این مناطق گاهی شاخص آلایندگی بالاتر از شهر تهران نیز هست و هم ما دولتمردان و هم مجموعه نمایندگان مجلس درخواست‌ها و بارگذاری‌هایمان به نقشه آمایش سرزمینی کشور توجه کنیم؛ چون قرار نیست که همه شهرستان‌های کشور هم نیروگاه و پترو پالایش و هم صنایع مختلف داشته باشند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه تعطیلی مدارس در همه جای دنیا یکی از گزینه‌های پیش رو در مواقع آلودگی هوا است گفت: اعتقاد ما این است که تعطیلی باید آخرین گزینه باشد و همه گزینه‌ها همچون رفع آلایندگی صنایع و برقراری محدودیت‌های ترافیکی اتفاق بیفتد و عبور و مرور وساط نقلیه کاهش یافته و ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی فعال شود. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه آلودگی در شهر‌هایی کم جمعیتی، چون خوی آذربایجان غربی و استان یزد که در میان کویر مرکزی کشور قرار دارد قابل تامل است، گفت: بارگذاری صنعتی به میزانی است که در این مناطق گاهی شاخص آلایندگی بالاتر از شهر تهران نیز هست و هم ما دولتمردان و هم مجموعه نمایندگان مجلس درخواست‌ها و بارگذاری‌هایمان به نقشه آمایش سرزمینی کشور توجه کنیم؛ چون قرار نیست که همه شهرستان‌های کشور هم نیروگاه و پترو پالایش و هم صنایع مختلف داشته باشند..

.


بازنشر از : آخرین خبر