1402\10\11 13:26:08


گرفتار شدن رانندگان ترانزیت ایرانی در صف گمرک گوربلاخ ترکیه

مدارا/ رانندگان ترانزیت ایرانی می گویند که در پشت مرز بازرگان در گمرک گوربلاخ ترکیه در صف‌های طولانی ۱۲ روز است گرفتار مانده اند. سوخت وسایل گرمایشی‌شان اتمام رسیده است.

مدارا/ رانندگان ترانزیت ایرانی می گویند که در پشت مرز بازرگان در گمرک گوربلاخ ترکیه در صف‌های طولانی ۱۲ روز است گرفتار مانده اند.

سوخت وسایل گرمایشی‌شان اتمام رسیده است.از مسئولان ایرانی خواستار ورود به مسئله هستند. بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر