1402\10\11 00:09:07


این صدای بیگ بنگ است ویدئو

ویدئویی که می‌بینید، صدایی است که توسط یک فیزیکدان از بیگ بنگ، ساخته شده است.

نظریه مِه‌بانگ یا بیگ بنگ معتبرترین مدل مابین مدل‌های کنونی کیهان‌شناسی یعنی دریای سیاه‌چاله، جهان‌های متناوب و جهان از هم گسسته است که وجود جهان قابل مشاهده را از ابتدایی‌ترین دوران شناخته‌شده در سراسر دورهٔ فرگشت آن توضیح می‌دهد.

در این ویدئو به صدای انفجار بزرگ گوش کنید که توسط فیزیکدان جان جی ساخته شده‌است، او داده‌های اندازه‌گیری CMB را از تلسکوپ پلانک ESA گرفت و فرکانس‌های انرژی را به صدای قابل شنیدن تبدیل کرد.

.

.


بازنشر از : منبع: فرارو