1402\10\14 12:55:04


یک معادله برای باهوش ها، فقط 20 ثانیه وقت دارید!

در معمای زیر یک سری معادله دیده می شوند که جای یک عدد در معادله آخر خالی باقی مانده است. شما باید بر اساس استدلالی منطقی به پاسخ درست دست یابید.​

اگر به حل کردن  معماهای ریاضی  و بازی های فکری در اوقات فراغت خود علاقه دارید، معمایی که در ادامه ارائه شده گزینه خوبی برای شما محسوب می شود.

برای حل این معما باید  استدلال منطقی  پنهان در آن کشف کنید زیرا بخشی از معادله ها حذف شده است!

برای حل این قبیل معماها که برای آزمایش  بهره هوشی (آی کیو)  نیز استفاده می شوند، باید مساله را با رویکردی متفاوت و خلاقانه تحلیل کنید. راه حل سر راست در مقابل شما قرار ندارد و برای کشف آن باید مغز خود را به چالش بکشید.

در معمای زیر یک سری  معادله  دیده می شوند که جای یک عدد در معادله آخر خالی باقی مانده است. شما باید بر اساس استدلالی منطقی به پاسخ درست دست یابید.

عدد سمت دیگر معادله چند است؟

 
 
 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

پاسخ: عدد 6 باید به جای علامت سوال قرار بگیرد.

تصویر زیر نشان می دهد که عدد سمت راست معادله حاصل ضرب عدد سمت چپ در یک عدد کمتر از آن است.

عدد سمت دیگر معادله چند است؟

. .


بازنشر از : منبع: عصر ایران