1402\02\04 07:18:47


ارز تجهیزات پزشکی ردیف دار شود. تشکیل ستاد تأمین ارز

رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی، با اشاره به اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی گفت: برای تأمین به موقع ارز تجهیزات پزشکی، یک ستاد تشکیل شود.

مجید روحی، با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات پزشکی در حوزه سلامت، افزود: تجهیزات پزشکی در دو بخش تولید و واردات تأمین می‌شود.

وی با عنوان این مطلب که میزان واردات در بخش‌های مختلف متفاوت است، ادامه داد: در خیلی از تجهیزات پزشکی، صد درصد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم. بالغ بر ۵۰ درصد به طور متوسط از نظر حجمی تأمین می‌کنیم. روحی گفت: در زمینه تجهیزات بیمارستانی، اتاق عمل، آی سی یو، سی سی یو و بخش‌های تصویربرداری، بخشی از آن در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: تجهیزات پزشکی به دو بخش تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی تقسیم می‌شود. روحی با اشاره به اختصاص ۱.۵ دلار ارز ترجیحی برای تجهیزات پزشکی و داروهای گران قیمت، گفت: موضوع تأمین بودجه آن از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، خیلی مهم است. زیرا، یکی از چالش‌های حوزه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، تأمین به موقع ارز مورد نیاز این بخش‌ها بوده است.

وی ادامه داد: بحث ما این است که چه میزان ارز قرار است به تولید کشور کمک شود، به خصوص کالاها و تجهیزاتی که هنوز تحریم هستیم و مشکل واردات داریم. زمان تحویل تأمین کنندگان در کل دنیا الان بسیار افزایش پیدا کرده، تورم جهانی را داریم. روحی گفت: خواسته ما این است که ارز را ردیف دار کنند، بخش تولید را با انجمن تولید کنندگان مشخص کنند و خود تولید کنندگان و تشکل‌های مربوطه به یک جمع بندی برسند.

وی افزود: پیشنهاد من این است که یک ستاد تشکیل شود که تجهیزات پزشکی را به موقع بتوانیم تأمین کنیم.. .


بازنشر از : مهر

مجید روحی

تجهیزات پزشکی

ارز ترجیحی