1401\05\22 15:07:14


ماجرای خانه نشینی ۱۰ هزار پرستار. توافق برای بازگشت به کار

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در مورد وضعیت جذب نیروهای طرحی وزارت بهداشت، توضیحاتی ارائه داد.

محمد میرزابیگی گفت: در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دوستان پذیرفتند با الحاق یک تبصره استخدام و جذب نیروهای طرحی، تمدید طرحی، شرکتی و ۸۹ روزه‌ها وزارت بهداشت را در قالب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیش بینی کنند و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در نشست اخیر با وزیر بهداشت این موضوع را مطرح و اعضای کمیسیون تاکید کردند که این موضوع را از کمیسیون اجتماعی پیگیری خواهند کرد.

وی افزود: در زمان اوج کرونا به بیش از ۱۰ هزار نفر نیروهای طرحی با وجود اینکه طرح آنها به اتمام رسیده بود و می‌توانستند استراحت یا کار دیگری را شروع کنند گفته شد که دوره دیگری را با مزایای طرحی مشغول کار شوند و در واقع این نیروها به سربازی می‌مانند که دوره سربازی آنها به پایان برسد و به آنها گفته شود یک دوره دیگر با همان حقوق و مزایا به عنوان سرباز آن هم در خط مقدم جبهه مشغول شود. میرزابیگی با بیان اینکه نیروهای طرحی وزارت بهداشت در زمان کرونا ایثار و فداکاری کردند و در خط مقدم مبارزه با کرونا شجاعانه جنگیدند، ادامه داد: کرونا تمام نشده اما فروکش کرده و شایسته نیست که در حال حاضر که وضعیت بهبود پیدا کرده جواب ایثار نیروها را با تعدیل و اخراج بدهیم. وی یادآور شد: در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس مطرح کردیم که تمدید طرحی‌های دوران کرونا که سهمیه‌ای نداشتند بدون اینکه مشکل خاصی برای آنها ایجاد شود، در طرح ساماندهی کارکنان دولت لحاظ کنند و آنها را سرکار برگردانند؛ به عقیده ما این نیروها امتحانشان را در دوران کرونا پس دادند چون یک بار دیگر مجدداً با حقوق و مزایای طرحی کار کردند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دیدار پرستاران و خانواده شهدای سلامت، توجه به تعرفه پرستاری، کمبود نیرو و امنیت شغلی را مورد توجه قرار دادند و تاکید کردند که به پرستار نباید به چشم کارگر فصلی نگاه کرد. وی تصریح کرد: هر چند نیروهای طرحی در دوران کرونا تلاش زیادی کردند اما متأسفانه وزارت بهداشت با فروکش کردن کرونا ۱۰ هزار نفر از این نیروها را به اجبار خانه نشین کرد، در حالی که با کمبود بیش از ۱۵۰ هزار پرستار در کشور مواجه هستیم. میرزابیگی با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار پست سازمانی در وزارت بهداشت، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت ۷۰ درصد پست‌های سازمانی وزارت بهداشت بلاتصدی است و نیرو برای تصدی پست‌ها وجود ندارد، در حالی که این کمبودها به صورت مستقیم به سلامت مردم آسیب وارد می‌کند؛ در این رابطه می‌طلبد مدافعان سلامتی که طرحشان در دوران کرونا به اتمام رسیده به سر کار بازگردند..

.


بازنشر از : مهر

محمد میرزابیگی

سازمان نظام پرستاری

پرستار