1402\01\09 03:54:55


کاهش امتیاز بازآموزی برای پزشکان پیشکسوت

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، از تعدیل امتیاز بازآموزی پزشکان بیش از 75 سال سن به پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی و موافقت وزارت بهداشت خبر داد.

علی سالاریان گفت: به منظور تکریم همکاران پیشکسوت، به پیشنهاد شورای عالی نظام پزشکی و با موافقت وزارت بهداشت، امتیاز بازآموزی سالانه برای همکاران بالای ۷۵ سال سن از ۲۵ به ۱۵ امتیاز کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات ایجاد شده برای شرکت مشمولین بالای ۷۵ سال سن در برنامه‌های مبتنی بر اینترنت و نیز شرایط جسمی ایشان برای شرکت در برنامه‌های آموزش مداوم، همکاران بالای ۷۵ سال سن برای تمدید پروانه فعالیت حرفه‌ای خود به ازای هر سال می‌توانند ۱۵ امتیاز آموزش مداوم ارائه نمایند.. .


بازنشر از : مهر

سازمان نظام پزشکی

جامعه پزشکی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی