1402\01\08 12:16:06


آهنگ جدید. «خیلی حرفه» با صدای رضا شیری

رز موزیک/ متن آهنگ جدید:یهو رفتم تو خودم یاد تو افتادم کاش بشه بیای تو تو خوابممن نتونم پاشم از جامم . .

رز موزیک/ متن آهنگ جدید:یهو رفتم تو خودم یاد تو افتادم کاش بشه بیای تو تو خوابممن نتونم پاشم از جامم ...مثل تو هیشکی به چشم نیومد رفتی و بعدت سر میمونه خونممن هنوز واسه تو همونم فرق نکردم با قبل میدونمپر نمیکنه کسی جاتو واسم آخه همه چیم مال خودت حتی جونم باشه بازار من میگردم دورت تا جایی که جاش باشه خیلی حرفه یه نفر اینجوری پات وایسهپر نمیکنه کسی جاتو واسم آخه همه چیم مال خودت حتی جونم باشهمن میگردم دورت تا جایی که جاش باشه خیلی حرفه یه نفر اینجوری پات وایسهتو که یادت نمیاد اون همه حرفای منو صد دفعه گفتم بهت بدون من جایی نروبه دوریت عادت نداره این دلم تب میکنه هرکاری کردی باهام این دفعه خب فرق میکنهپر نمیکنه کسی جاتو واسم آخه همه چیم مال خودت حتی جونم باشهمن میگردم دورت تا جایی که جاش باشه خیلی حرفه یه نفر اینجوری پات وایسهپر نمیکنه کسی جاتو واسم آخه همه چیم مال خودت حتی جونم باشهمن میگردم دورت تا جایی که جاش باشه خیلی حرفه یه نفر اینجوری پات وایسه.

.


بازنشر از : آخرین خبر