1402\10\11 01:11:11


آهنگ شنیدنی «بی تفاوتی» از علی زندوکیلی

آخرین خبر/ متن آهنگ بی تفاوتی علی زند وکیلی:من بی تو از مرزای نا آروم دلتنگی به تنهایی گذشتم!دنیا نمیفهمه من از دلبستگی های چه دنیایی گذشتم…من بغض کردم بعد تو دلبستگی هامو ولی چیزی نگفتم…من دفن کردم بعد لبخند تو‌ رویامو ولی چیزی نگفتم! بازار این بی تفاوتی این اشک و آه من کار دل توئه یا اشتباه من…گم میشه دلخوشی توی نگاه من جایی نمیرسه بعد از تو راه مناین بی تفاوتی زخم رو قلبمه هر جا برم تویی هر چی بگم غمه!اصلا چرا هنوز حرفاتو یادمه حال تورو هنوز میپرسم از همه…. .

متن آهنگ بی تفاوتی علی زند وکیلی:من بی تو از مرزای نا آروم دلتنگی به تنهایی گذشتم!دنیا نمیفهمه من از دلبستگی های چه دنیایی گذشتم…من بغض کردم بعد تو دلبستگی هامو ولی چیزی نگفتم…من دفن کردم بعد لبخند تو‌ رویامو ولی چیزی نگفتم! بازار این بی تفاوتی این اشک و آه من کار دل توئه یا اشتباه من…گم میشه دلخوشی توی نگاه من جایی نمیرسه بعد از تو راه مناین بی تفاوتی زخم رو قلبمه هر جا برم تویی هر چی بگم غمه!اصلا چرا هنوز حرفاتو یادمه حال تورو هنوز میپرسم از همه….

.


بازنشر از : آخرین خبر