1402\01\09 20:07:10


آهنگ شنیدنی «قرمز» با صدای گرشا رضایی

آخرین خبر/ متن آهنگ قرمز گرشا رضایییه جای خوشگل قرمز توی سینمه که جاته…خودمونی به تو میگم دل دیوونه فداته!من یه معشوقه میخواستم مثل تو پیدا نکردم…خودمونی به تو میگم میشه دورتون بگردم! بازار حالا مگه این عاشقی ول میکنه…اومده ذله کنه خودشو یه جور!به تو وابسته کنه همه رو خسته کنه…حالا بشین و ببین دلم چه کنه! دلم میخواد من فقط نگات کنم نگات کنم نفس!حواست نباشه و صدات کنم صدات کنم نفس…تو همه کسم شو هم نفسم شو بمون برام!آروم جونم تو من که میمونم تو بمون برام…حالا مگه این عاشقی ول میکنه!اومده ذله کنه خودشو یه جور!به تو وابسته کنه همه رو خسته کنه…حالا بشین و ببین دلم چه کنه!.

متن آهنگ قرمز گرشا رضایییه جای خوشگل قرمز توی سینمه که جاته…خودمونی به تو میگم دل دیوونه فداته!من یه معشوقه میخواستم مثل تو پیدا نکردم…خودمونی به تو میگم میشه دورتون بگردم! بازار حالا مگه این عاشقی ول میکنه…اومده ذله کنه خودشو یه جور!به تو وابسته کنه همه رو خسته کنه…حالا بشین و ببین دلم چه کنه! دلم میخواد من فقط نگات کنم نگات کنم نفس!حواست نباشه و صدات کنم صدات کنم نفس…تو همه کسم شو هم نفسم شو بمون برام!آروم جونم تو من که میمونم تو بمون برام…حالا مگه این عاشقی ول میکنه!اومده ذله کنه خودشو یه جور!به تو وابسته کنه همه رو خسته کنه…حالا بشین و ببین دلم چه کنه!.

.


بازنشر از : آخرین خبر