1402\01\12 07:34:22


ای باعث آرامش احوال پیغمبر

شعر «عام الحزن» سروده مجتبی خرسندی به مناسبت سالروز رحلت حضرت خدیجه منتشر می شود.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: مجتبی خرسندی، شاعر و پژوهشگر به مناسب سالروز رحلت حضرت خدیجه (س) شعری را با عنوان «عام الحزن» سروده که برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این سروده را در ادامه می‌خوانید: ای باعث آرامش احوال پیغمبر بعد از تو «عام‌الحزن» شد هرسال پیغمبر آرامشی در عمق جان خویش حس می‌کرد هر وقت می‌رفتی به استقبال پیغمبر او چون تویی را دارد و تو همچو اویی را پس خوش به اقبال تو و اقبال پیغمبر چندین مجلّد می‌شود در صورت تحقیق شأن تو در آئینه‌ی اقوال پیغمبر از دیگران هرقدر هم رنج‌وبدی می‌دید با تو همیشه خوب می‌شد حال پیغمبر از کودکی دنبال حق بودی و آخر شد تعبیر رؤیای تو در تمثال پیغمبر اسلام ثروتمند شد از آن زمانی که یک روزه اموال تو شد اموال پیغمبر مادربزرگ سفره‌داری مثل تو دارند اکرام اگر ارثیه شد در آل پیغمبر جای تو حتی لحظه‌ای خالی نخواهد ماند در سینه‌ی از عشق مالامال پیغمبر زهرا اگر دنبال حیدر رفته در کوچه چون دیده هرلحظه تو را دنبال پیغمبر.... .


بازنشر از : مهر

حضرت خدیجه (س)

شعر

ادبیات آیینی