1402\01\09 20:07:49


بازیگر سریال «یوسف پیامبر» این روزها کجاست؟

ایسنا/ اسماعیل سلطانیان، هنرمند قدیمی کشورمان همچنان در منزلش استراحت می کند و علیرغم اینکه میل زیادی دارد تا دوباره مقابل دوربین برود اما می گوید: فعلا ناتوانم تا ببینم خدا برایم چه می خواهد. سلطانیان تاکید می کند که از ۱۲ سالگی وارد حرفه بازیگری شده است و علاقه زیادی به کارش دارد اما ناراحت است که فعلا نمی تواند کار کند.

اسماعیل سلطانیان، هنرمند قدیمی کشورمان همچنان در منزلش استراحت می کند و علیرغم اینکه میل زیادی دارد تا دوباره مقابل دوربین برود اما می گوید: فعلا ناتوانم تا ببینم خدا برایم چه می خواهد.

سلطانیان تاکید می کند که از ۱۲ سالگی وارد حرفه بازیگری شده است و علاقه زیادی به کارش دارد اما ناراحت است که فعلا نمی تواند کار کند.. .


بازنشر از : آخرین خبر