1402\10\11 13:27:10


تفاوت سینمای مقاومت با سینمای جنگ از نظر تهیه کننده معروف

آخرین خبر/ مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان: شاید اسیر مسائلی شده باشیم که سبب شود برخی موضوعات را فراموش کرده باشیم، در حوزه مقاومت اما شرایط متفاوت است و از ابتدا تا اکنون، فعالیت‌های ما ادامه دارد. در جهان‌بینی اسلامی، مسئله مقاومت معنایی متفاوت با دیگر مکاتب دارد، مثل آنچه در غزه می‌گذرد که نبرد نیروهای حماس را متفاوت از جنگیدن صهیونیست‌ها می‌دانیم.

مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان: شاید اسیر مسائلی شده باشیم که سبب شود برخی موضوعات را فراموش کرده باشیم، در حوزه مقاومت اما شرایط متفاوت است و از ابتدا تا اکنون، فعالیت‌های ما ادامه دارد.در جهان‌بینی اسلامی، مسئله مقاومت معنایی متفاوت با دیگر مکاتب دارد، مثل آنچه در غزه می‌گذرد که نبرد نیروهای حماس را متفاوت از جنگیدن صهیونیست‌ها می‌دانیم. بازار به همین تناسب، سینمایی که به «مقاومت» می‌پردازد هم متفاوت از سینمای جنگ به شکل جهانی آن است..

.


بازنشر از : آخرین خبر