1402\10\19 01:11:04


حمله مسلحانه به مهدی کُرد در تهران و سرقت از او او مدیر برنامه مرتضی پاشایی بود عکس

شب گذشته مهدی کرد در تهران مورد حمله قرار گرفت.

مهدی کُرد شب گذشته با حمله مسلحانه افراد ناشناس مواجه و پس از به سرقت رفتن اموالش به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

مهدی کرد تهیه کننده مرتضی پاشایی چند تن از خوانندگان معروف کشور است.

مهدی+کرد+تهیه+کننده

. .


بازنشر از : منبع: رکنا