1402\01\09 22:10:06


داستان ورود سینما به ایران. سینماتوگراف آدم تربیت می‌کند!

سینما، هنر جذابی است برای بشر که امکان ندارد ساعتی از وقتمان را به آن اختصاص نداده باشیم.

اما تابحال برایتان سوال نشده که اولین فیلم در ایران چه سالی ساخته شد؟ اولین بازیگر ایرانی کیست؟ یا اصلا در کدام شهر برای اولین بار سالن سینما ساخته شد؟ این ویدئو را ببینید.

.

.


بازنشر از : منبع: خبر فوری