1402\01\09 20:07:48


دختر آقای بازیگر چگونه آزاد شد؟

ایسنا/  نعمت‌الله گرجی همان اندازه که در بازیگری حضوری گرم داشت، به فکر خانواده خویش هم بود. به همین دلیل وقتی قرار شد دیداری با امام خمینی (ره) داشته باشند، همه فکر و ذکرش این بود که مساله دخترش را با امام مطرح کند و تنها فرزندش را از زندان برهاند.

 نعمت‌الله گرجی همان اندازه که در بازیگری حضوری گرم داشت، به فکر خانواده خویش هم بود.

به همین دلیل وقتی قرار شد دیداری با امام خمینی (ره) داشته باشند، همه فکر و ذکرش این بود که مساله دخترش را با امام مطرح کند و تنها فرزندش را از زندان برهاند.. .


بازنشر از : آخرین خبر