1402\01\12 19:33:11


درباره چهار شگفت‌انگیز!

فارس/ هر کسی حتی دقایقی از برنامه چهار شگفت‌انگیز را دیده باشد به روشنی متوجه این موضوع می‌شود که این چهار نفر اصلا ویژگی شگفت‌­انگیز بودن را ندارند. آن‌ها بیشتر چهار مسخره ­کننده بی نمک هستند؛ حتی نمی­‌گویم «دلقک» چون کار دلقک شوخی کردن با خود است و قرار است دیگران به او بخندند اما این‌ها خودشان به دیگران می­‌خندند و بیشتر روی اعصاب مخاطب راه می‌روند.

هر کسی حتی دقایقی از برنامه چهار شگفت‌انگیز را دیده باشد به روشنی متوجه این موضوع می‌شود که این چهار نفر اصلا ویژگی شگفت‌­انگیز بودن را ندارند.

آن‌ها بیشتر چهار مسخره ­کننده بی نمک هستند؛ حتی نمی­‌گویم «دلقک» چون کار دلقک شوخی کردن با خود است و قرار است دیگران به او بخندند اما این‌ها خودشان به دیگران می­‌خندند و بیشتر روی اعصاب مخاطب راه می‌روند.. .


بازنشر از : آخرین خبر