1402\10\11 13:27:09


دلیل سکوت هنرمندان درباره غزه از نظر «مسعود اطیابی»

آخرین خبر/ مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان: هنرمندان بسیاری در کشورمان، فیلم‌های زیادی در ارتباط با دفاع مقدس و مسئله مقاومت ساخته‌اند، بنابراین شاید درست نباشد که بپرسیم حالا کجا هستید؟ آنها واکنش خود را نشان داده‌اند. .

مسعود اطیابی تهیه‌کننده و کارگردان: هنرمندان بسیاری در کشورمان، فیلم‌های زیادی در ارتباط با دفاع مقدس و مسئله مقاومت ساخته‌اند، بنابراین شاید درست نباشد که بپرسیم حالا کجا هستید؟ آنها واکنش خود را نشان داده‌اند..

.


بازنشر از : آخرین خبر