1402\10\19 08:10:07


دومین غایب بزرگ فجر 42 «قرارگاه سری» دانش اقباشاوی به جشنواره نرسید

فارس/ جلیل شعبانی تهیه‌کننده «قرارگاه سری» با تائید این خبر به فارس گفت: تمام تلاش اعضای گروه این بود که این فیلم با محوریت شهید عالی‌قدر علی هاشمی به جشنواره فیلم فجر برسد که به دلیل وسعت تولید همچنان فیلمبرداری ادامه دارد و نتوانستیم نسخه‌ای از فیلم را در اختیار جشنواره قرار دهیم و به این ترتیب «قرارگاه سری» به جشنواره چهل و دوم نخواهد رسید. .

جلیل شعبانی تهیه‌کننده «قرارگاه سری» با تائید این خبر به فارس گفت: تمام تلاش اعضای گروه این بود که این فیلم با محوریت شهید عالی‌قدر علی هاشمی به جشنواره فیلم فجر برسد که به دلیل وسعت تولید همچنان فیلمبرداری ادامه دارد و نتوانستیم نسخه‌ای از فیلم را در اختیار جشنواره قرار دهیم و به این ترتیب «قرارگاه سری» به جشنواره چهل و دوم نخواهد رسید..

.


بازنشر از : آخرین خبر