1402\01\12 22:20:09


عکس جدید نجمه جودکی

عکسی از تغییر چهره نجمه جودکی در فضای مجازی منتشر شد.

نجمه جودکی بعد از ممنوع الکاری در تلویزیون با تغییر قیافه 180 درجه ای در بسیاری از برنامه ها ظاهر شد.

نجمه جودکی از جمله مجریان پر حاشیه ایران است.

در ادامه تصویر جدیدی از نجمه جودکی را مشاهده می کنید. 

نجمه جودکی

.

.


بازنشر از : منبع: شمانیوز