1402\01\09 19:09:14


عکس همسر جوان مجری مذهبی تلویزیون

عکسی از رسالت بوذری، مجری مذهبی تلویزیون در کنار همسر معروفش به تازگی منتشر شده است.

قابی از رسالت بوذری چهره ی معروف در کنار همسرش فاطمه بیرامی شاعر مذهبی در اینستاگرام منتشر شده است.

رسالت+بوذری121

.

.


بازنشر از : منبع: دلگرم