1402\02\04 06:20:50


مردی از دیار بختیاری با آوازی به وسعت ایران

ایسنا/ اصفهان یک روز برای ضبط به «استدیو بِل» در تهران رفته بودم و دیدم آقای «شهرام ناظری» دوست عزیزم آواز کُردی می‌خواندند. وقتی دلیل آن را پرسیدم، گفتند که «مگر می‌شود کُرد بود و کُردی نخواند؟!» با خودم گفتم که چرا من موسیقی مادری منطقه خودم را نخوانم؟! به این صورت بود که به سراغ موسیقی بختیاری رفتم که به اعتقاد من موسیقی بسیار پر باری است.

اصفهان یک روز برای ضبط به «استدیو بِل» در تهران رفته بودم و دیدم آقای «شهرام ناظری» دوست عزیزم آواز کُردی می‌خواندند.

وقتی دلیل آن را پرسیدم، گفتند که «مگر می‌شود کُرد بود و کُردی نخواند؟!» با خودم گفتم که چرا من موسیقی مادری منطقه خودم را نخوانم؟! به این صورت بود که به سراغ موسیقی بختیاری رفتم که به اعتقاد من موسیقی بسیار پر باری است.. .


بازنشر از : آخرین خبر