1402\01\14 15:49:08


همکاری اصغر فرهادی با بزرگان هالیوود؛ خبری که دروغ ۱۳ بود!

سینما نوین/ در حالی که از روز گذشته، خبری از همکاری اصغر فرهادی در فیلم جدیدش با دو ستاره‌ی هالیوودی، یعنی آل پاچینو و آنا دِ آرماس درحال دست به دست شدن در صفحات سینمایی است، این خبر قویاً تکذیب می‌شود. جالب است که این صفحات، منبع خبر را هالیوود ریپورتر ذکر کرده بودند درحالی که هیچ خبری از اصغر فرهادی یا حتی آلپاچینو در این سایت وجود ندارد.

سینما نوین/ در حالی که از روز گذشته، خبری از همکاری اصغر فرهادی در فیلم جدیدش با دو ستاره‌ی هالیوودی، یعنی آل پاچینو و آنا دِ آرماس درحال دست به دست شدن در صفحات سینمایی است، این خبر قویاً تکذیب می‌شود.جالب است که این صفحات، منبع خبر را هالیوود ریپورتر ذکر کرده بودند درحالی که هیچ خبری از اصغر فرهادی یا حتی آلپاچینو در این سایت وجود ندارد.همکاری «اصغر فرهادی» با آل پاچینو و آنا دِ آرماس 1402/01/13 - 22:45.

.


بازنشر از : آخرین خبر