1402\10\11 12:46:14


کنایه تند عادل فردوسی‌پور به برنامه های یلدای صداوسیما ویدئو

عادل فردوسی‌پور به حضور «واگعی یا کیک» در ویژه برنامه یلدای صداوسیما واکنش نشان داد.

ویدیویی از کنایه‌های «عادل فردوسی‌پور» به حضور امیر محمد (واگعی یا کیک) در ویژه برنامه یلدای تلویزیونی و حواله خودروهای چند صدمیلیاردی برای بازیکنان تیم ملی فوتبال را در بخشی از برنامه 360 مشاهده می کنید.

.

.


بازنشر از : منبع: سینما اعت